He aha ngā painga o te whakatakoto mahere reo?

Answer

Mā te mahere reo Māori ka āta whakaritea ngā mahi whakaora i te reo kia nui ai ngā hua. 

Mā te tārai me te whakatinana i tētahi mahere reo Māori, ka puta ēnei hua ki tō whakahaere:

  • Ka whai wāhi koutou ki te whakarauoratanga o te reo Māori.
  • Ka torokaha ake ō koutou hononga ki a ngāi Māori. 
  • Ka kaha ake te kitea nō Aotearoa tō whakahaere. 
  • Ka hauora ake tō whakahaere, mā roto mai i tā koutou whakatupu i tētahi tokomatua māia, whai mātauranga, whai pūkenga.
  • Ka tutuki ētahi atu o ā koutou whāinga e noho taonga ai te kōrero Māori, pēnei i ngā mahi whakawhanaunga a te Karauna ki ngā iwi Māori, i te kanorautanga, i te kauawhitanga me te aronui ki ngā ahurea.   

Tirohia te Whakamahere Reo mō ngā pārongo e mōhio ai koe me tīmata i hea.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.