He aha ngā mahi ka taea e koutou hei āwhina i a mātou?

Answer

Mēnā nō te rāngai tūmatanui tō whakahaere, mā Te Taura Whiri i te Reo Māori koutou e āwhina, mā roto mai i: 

  • te tuku whakamāherehere rautaki, taumatua whakamahere   
  • te mahi tahi ki te hāpai i ngā putanga kaupapa-here me ngā tūmanako mō te reo Māori, i ōna wā anō e taea ai 
  • te tuku āwhina taha reo, i ōna wā anō e taea ai 
  • te hora rauemi whakamahere reo me ōna anō tautoko hei āwhina i a koutou ki te hoahoa, ki te whakatutuki, ki te aroturuki, ki te arotake anō hoki i tā koutou mahere reo Māori   
  • te mahi tahi ki a koutou ki te whakarite koringa toitū mō roto i te mahere reo, he koringa e taea ana te whakatinana me te arotake 
  • te whakanui me te whakatairanga i ā koutou tutukinga 

I tēnei wā, kāore mātou e āwhina takitahi i ngā rōpū o te rāngai tūmataiti, engari ka taea e koutou te nanao iho ā mātou tātauira i Te Whakamahere Reo, ka kawe ake ai i te mānuka

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.