He pēhea te ara whakamahere reo? Ka pēhea nei tōna roa?

Answer

Koinei te ara whakamahere reo e taunakitia ana e Te Taura Whiri i te Reo Māori:

  • Te arotake whaiaro (4-6 wiki)
  • Te whakamahere i te ara whanake (6-8 wiki)
  • Te whakatinana i te mahere (9-12 marama)
  • Te arotake me te whakahou haere (6-8 wiki)

Tirohia te Whakamahere Reo mō ngā pārongo e mōhio ai koe me tīmata i hea.

Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.