Woolworths

E aro ana rātou ki te tuku i ngā kōwhiringa me ngā uara pai katoa, me te whakamāmā i te hoko. E whakapūmau matua ana rātou i ngā haepapa ā-pāpori, ā-taiao hoki i ā rātou whakahaere. I te tau 2022, i whakarewaina e Woolworths te reo Māori hei kōwhiringa i ā rātou paeutu kirihoko.

Error - unknown module_layout - did parent page slug change? page.slug == woolworths_sponsor_2024 - page.type_slug == blog_post - page.parent.slug == nga_tohu_2024_sponsors_carousel - page.parent.type_slug == blog