Kei te pai tāku ake tā mai i ngā taonga whakatairanga?

Answer

E wātea ana tēnei waitohu ki te hunga tūmatanui hei tautoko i ā rātou kaupapa whakaora ake i te reo Māori. E pai ana tō tā atu ki āu anō taonga whakatairanga, engari kia kaua rawa e puta he hua taha moni nei ki a koe, ki a wai ake rānei i te whakamahinga.

E whakaaetia ana te tā atu ki ngā poraka me ētahi atu hanga mō tō wāhi mahi, tō kura, tō rōpū rānei, engari kaua e tāpiria he utu atu anō ki te utu waihanga. Māu anō e whakarite te tānga, te kaiwhakarato anō hoki. 

Ina whakamahia te tohu nei, ko tō whakaaetanga tēnā ka ū mārika koe ki ngā aratohu mō te waitohu me ngā here anō hoki kei runga.  Ki konei tīkina ai te waitohu heitiki e pai ana mō ngā mahi tā.   
Be the first to comment

Please check your e-mail for a link to activate your account.