Nau mai

ki Te Taura Whiri i te Reo Māori
Māori Language Commission

Ngā raraunga

Hei te tau 2040, ka 1 miriona ngā kaikōrero i te reo Māori. Kua tīmata kē te tatauranga iho.

0
1
miriona

te rahi o Aotearoa i whakakotahi mai rā ki te whakanui i te reo Māori i te wā kotahi mō Te Wā Tuku Reo Māori.

84%

o ngāi Aotearoa e whakaae ana he wāhanga nui te reo Māori o tō tātou tuakiri ā-motu

0
kupu hou

whakaputaina kia taea ai te kōrero mō ngā kaupapa whāiti me ngā āhuatanga hou ki te reo Māori.

Mō te reo


Tūhono mai ki te Rangaihi Reo Māori

Haere

Rauemi reo Māori

Kua huihuia ngā akoranga reo Māori ki tā mātou pae tukutuku www.reomaori.co.nz

Haere

Te Rēhita kaiwhakamāori

Ki konei kōwhiri ai i tētahi kaiwhakamāori kua oti i a mātou te whakamana

Haere